Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genetika

25. 2. 2007
Genetika

Obrazek


Genetika alebo dedičnosť

Všetci živí tvorovia na tejto planéte majú svoju genetickú informáciu zapísanú
v podobe kyseliny deoxyribonukleovej - Vám všetkým dobre známe DNA. V
tejto DNA je zapísané úplne všetko - že budeme mať päť prstov, modré oči,
vysoké IQ alebo napríklad to, že budete náchylný k určitému ochoreniu.
DNA vlastne určuje, čo ste.


DNA je obrovská dlhá molekula, ktorá sa nachádza vo všetkých bunkách tela.
Táto molekula je v bunkách stočená do útvaru, ktorému sa hovorí chromozómy.
Každý živočíšny druh má v jadre určitý počet chromozómov a tento počet je pre
daný druh nemeniteľný. Napríklad človek má 23 párov chromozómov - teda 46.

Počet chromozómov:

škrečok Sýrsky (Zlatý) -
44
škrečok Čínsky - 22
škrečok Džungársky - 28
škrečok Campbellov - 28
škrečok Roborowskii -
34

Počet chromozómov je vždy párny, pretože chromozómy sa vyskytujú v pároch -
2 chromozómy jedného páru nesú gény pre rovnaké vlastnosti.
Pre každú vlastnosť existujú vždy dva gény.

Každý pohlavný živočích jeden pár chromozómov pohlavných, zbytok sú
chromozómy telové. Pohlavné chromozómy určujú či ste chlapec alebo
dievča, tieto chromozómy majú dve varianty - " X " a " Y ". Pretože už
vieme, že všetko je v pároch, tak aj pohlavné chromozómy sú vždy dva -
ak máte oba chromozómy XX - potom ste dievča, ak máte XY, ste chlapec.
Tak, ak už v tom máte jasno, akého ste pohlavia, môžeme sa pustiť do
rozmnožovania ;)


Ako som už písala vyššie, v každej bunke tela škrečka (podľa druhu -
dajme teda škrečka Sýrskeho) je 44 chromozómov. Nie je to tak úplne
pravda, existujú bunky, kde je chromozómov len polovica - sú to bunky
pohlavné - konkrétne vajíčka a spermie. Pohlavné bunky sa tvoria z
buniek telesným delením. Pri tomto delení sa daná telová bunka
rozdelí na dve tak , že do každej z nich prejde z každého páru jeden
chromozóm. Získajú sa tak dve bunky, ktoré majú polovicu chromozómov -
u škrečka (Sýrskeho) teda 22. Je tomu tak, preto, že keď sa potom stretne
vajíčko s 22 chromozómmi so spermiou s 22 chromzómmi splynú v jednu
bunku, výslednú bunku (budúce mláďatko) tak má znovu 44 chromozómov -
z toho polovicu od matky a polovicu od otca - pričom tieto chromozómy
znovu vytvoria páry a mláďatko tak má zase dva gény pre každú vlastnosť -
jednu od otca a druhú od matky.


Tak, koniec výkladu - pokiaľ ste ako tak pochopili, môžeme sa vrhnúť
na praktické príklady.


Dedičnosť pohlavia


Obrazek

Na dedičnosťi pohlavia sa dá krásne názorne predviesť ako to vlastne funguje.
Pohlavné chromozómy sú X a Y. Samičky majú XX, samčekovia XY.
Pri tvorbe pohlavných buniek sa bunky rozdelia tak - že jeden s chromozómov
ide do jednej pohlavnej bunky, druhý do druhej.


Samičky teda majú obidva chromozómy rovanké - XX, v každom vajíčku teda bude
jeden chromozóm X.
Samčekovia majú XY, v polovici spermií teda bude chromozóm X a v druhej
polovici chromozóm Y.

 
Pre názornosť sa mrknite na obrázok hore - v hornom riadku sú matka a otec, v
prostrednom sú znázornené pohlavné bunky, ktoré tvoria a v dolnom potom
kombinácie, ktoré môžu vzniknúť pri splynutí spermie a vajíčka. A ako vidíte,
štatistika hovorí, že polovica budú dievčatá a polovica chlapci.


Pochopili ? Určite áno. A teraz sa konečne vrhneme na našich milovaných
mazlíčkov a najčastejšie " problémy " - teda ako sa dedí typ srsti a
niektoré farby.


Každý gén môže mať rôzne formy, ktorým sa odborne hovorí " alely ".
Každá vlastnosť je určená dvoma týmito alelami (dva chromozómy v páre).
Medzi týmito formami génu, existujú určité vťahy, keď vezmeme tie
najjednoduchšie (nič zložitého potrebovať nebudeme), je to Dominancia
a Recesivita. Dominantný (značí sa veľkými písmenami) by sa dalo preložiť ako
" vládnuci ", Recesívny (značí sa malými písmenami) je " podriadený ".

Agouti

Ticking srsti (prúžky - zafarbenie agouti) - má dve formy - dominatný " A " a
recesívny " a ". Dominantný " A " zpôsobuje ticking, recesívny " a " ho
nezpôsobuje. Keďže sú v páre dva chromozómy a na každom je jedna
alela - má škrečok vždy dve tieto alely. Keď bude mať škrečok obe alely
dominantné - " AA " - potom bude mať agouti zafarbenie. Keď bude mať
" aa " - nebude mať na chlpoch ticking. A keď bude mať " Aa ", tiež bude
agouti, pretože " A " je dominatný a tak bude nad " a " " vládnuť ". Lenže
keď dostanete do ruky agouti škrečka a neviete, ako vyzerali jeho predkovia,
nemôžete vedieť, či je " AA " alebo " Aa ". Pretože na prvý pohľad vyzerajú
rovnako.


Obrazek


Fenotyp:
AA - Agouti
Aa - Agouti
aa - non - Agouti


Mláďatá:

AA vs. AA - všetky mláďatá budú AA - teda Agouti
aa vs. aa - všetky mláďatá budú aa - teda non - Agouti
AA vs. aa - všetky mláďatá Aa - teda Agouti
Aa vs. aa - polovica mláďat Aa, polovica aa - teda polka Agouti a polka nie
Aa vs. Aa - štvrtina AA (Agouti), štvrtina aa (non - Agouti) a polovica
Aa (Agouti), teda štvrtina mláďať nebude mať ticking, zbytok áno
(viz. obrázok hore)Zdroj: Bebešin Potkan
Opísala som to a prepísala z Češtiny do Slovenčiny. Vybrala som len to, čo sa týka
genetiky hlodavcov vo všeobecnosti, pre lepšie pochopenie genetiky ;)

Fotografia je od Martina Braaka


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

škrečok

(Claire, 19. 10. 2007 19:41)

ten škrečok na fotke je nádherný, ja som ešte nevidela krajšieho