Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genetika Škrečkov

25. 2. 2007
Genetika


Obrazek
Mnohí máme rôznych škrečkov a chceli by sme vedieť čo je to za druh, aká
je to farba a hlavne aké budú mláďatká v prípade, že sa rozhodneme pre
potomkov našich malých miláčikov.


Základy genetiky a jej zákonitosti

Každá farba pri škrečkoch je spôsobená nejkou mutáciou, ktorá vznikla
náhodne a časom sa ustálila, tým, že sa narodilo stále viac škrečkov od
prvého zmutovaného. Nie však všetky novovzniknuté mutácie aj prežili.
Mnoho z nich bolo smrteľných alebo zanikli. Rovnako aj niektoré už
pomenované a známe mutácie však vymizli.


Všetko živé je tvorené génmi. Jedna časť pochádza zo strany matky a druhá
zo strany otca. Tieto sa označujú ako AA, Aa, PP, pp atď. Každý má svoje
postavenie, recesívne podliehajú dominantným. Napr. gén " A " je hlavný
gén, ktorý ovplyvňuje farbu množstva hlodavcov a tým zabezpečuje príro-
dné sfarbenie označované ako Agouti. Každý pár génov určuje farbu srsti,
vzor, farbu očí ako aj typ srsti.
Dominantné gény majú silnejší efekt ako recesívne gény a stačí prítomnosť
jedného dominantného a recesívny gén je potlačený.
Napríklad pár génov obsahuje " A " to znamená, že zviera bude Agouti,
zatiaľ čo gén " a " znamená, že zviera bude napr. čierne. Nakoľko " A "
je dominatné nad " a " , a ich kombinácia " Aa " bude Agouti farba. Aby
mali recesívne gény efekt oba gény musia byť recesívne. Čiže " AA " je
Agouti, " Aa " je tiež Agouti, ale " aa " bude čierna. (Zmena génu " A "
na " a " pri škrečkoch spôsobuje zmenu farby na čiernu. )

Symbol * sa používa za gén neznámy. Napríklad ak kúpime zvieratko z
obchodu a je Agouti sfarbené, môže byť AA alebo Aa, čiže ho označíme
ako A* , pokiaľ nezistíme viac. Ak je napríklad čierny, gén zapríčiňujúci
čiernu farbu je recesívny, čiže vieme, že je aa.

Pravý dôvod pozrieť sa do genetiky hlodavcov je ovplyvniť, ako by malo
zvieratko vyzerať, alebo skôr ako vyzerajú gény dvoch zvierat. Výsledný
vzor je často výsledkom viacerých génov.

Napríklad: Najdôležitejší z párov génov u hlodavcov sú " A " a " P ".
" A " ovplyvňuje či bude zviera Agouti sfarbené (AA alebo Aa) alebo
čierne aa. Tiež ovplyvňuje či zvieratko bude mať spodok inej farby ako
je vrchná časť tela. Škrečok Agouti sfarbený má spodok hoci je
hnedosivý. Čierny škrečok má aj spodok, aj vrch čierny.
Druhý dôležitý je " P ", ktorý ovláda farbu očí. Dominatný P (PP alebo
Pp) znamená, že zviera bude mať čierne oči. Recesívny " p " (pp)
znamená, že zviera bude mať rúžové alebo červené oči (odtieň potom
závisí od farby srsti). Keby každý pár génov nemal vplyv na ostatné,
teda pri spojení aapp by mal byť škrečok čierny s červenými očami.
Ale je absolútne isté, že takéto zviera nikdy neuvidíme, lebo kombinácia
pp génu (červené oči) ovplyvňuje aj farbu srsti. " AApp " bude väčšinou
hnedší a svetlejší. " aapp " bude už sivý, pokiaľ tu nebude viac génov
vplývajúcich na zafarbenie.Genetika škrečkov

Každý druh škrečka má určitý počet chromozómov, ktoré sú v pároch.
Pri reprodukcii, oplodnení sa spájajú páry, pričom jedna časť je od
matky a druhá od otca. Pre jednotlivé druhy sú zmutované odlišné gény.
Tie, ktoré sú v pôvodnom druhu dominantné (dominantné sa označujú
veľkými písmenami) sú pri mutácii recesívne (recesívne sa píšu malými
písmenami). A naopak, gény, ktoré sú v pôvodnom stave recesívne sú
zmutované na dominantné a teda stačí, aby bol zastúpený v genovom
páre len raz a už sa prejaví.

Počet chromozómov:

škrečok Sýrsky (Zlatý) - 44
škrečok Čínsky - 22
škrečok Džungársky - 28
škrečok Campbellov - 28
škrečok Roborovského - 34


Jeden z párov chromozómov určuje pohlavie - a to je buď " XX " alebo " XY ".
XX je ženské, teda samičie a XY je mužské, teda samčie. Spojením X od matky
je to jediné, čo môže dať a X od otca, vzniká XX, teda pohlavie ženské a pri
spojení X od matky a Y od otca vzniká pohlavie mužské, teda XY, samčie.
V každom chromozóme sa nachádza veľké množstvo génov, každý ovplyvňuje
určitú charakteristiku ako tvar, farba, typ srsti atď. Teoreticky sa krížiť môžu len
druhy s rovnakým počtom chromozómov a vznikajú tak hybridy.

V základoch o genetike som už vysvetlil, že sa často pre mutácie používa
označenie génu " a " namiesto " A " kvôli tomu, že ide vlastne o to, že gén
" A " zmutoval na gén " a ", čím prišlo k určitým zmenám a vytvorila sa
nová mutácia, ktorá je však recesívna a hoci sa prejaví zmenou výzoru.
Pri krížení mutácie, ktorá je označená ako " aa " s pôvodným jedincom,
nezmutovaným, ktorý má gény " AA " dochádza k zlúčeniu " A " s " a "
a vzniká Aa. Tu však dominatný gén A utlačí recesívne a. To sa prejaví
výzorom potomstva, teda všetky budú pôvodne sfarbené. V ich génoch
už však je zakódovaný zmutovaný gén a teda ich krížením (dvoch Aa
alebo Aa s aa ) sa znova môžu stretnúť recesívne gény " a " od oboch
rodičov a teda mutácia sa prejaví. Recesívne gény musia byť od oboch
rodičov, aby sa mutácia prejavila.


Krížením mutácie aa s Agouti dostaneme 100 % Agouti, ktoré nesú gén
" a ", teda majú Aa

Krížením mutácie aa s Aa dostaneme 50 % Agouti, nesúci zmutovaný
gén a 50 % mutovaným potomkov

Krížením Aa s Agouti dostaneme 100 % Agouti, aj keď 50 % z nich bude
nositeľom zmutovaných génov, teda Aa, ostatné budú čisté Agouti, teda
AA.Zdroj: ErikBlade (skopírované zo Škrečko Boardy)
            Fotografia nenájdená :(


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...

(vevinka, 14. 3. 2008 19:14)

mas zaujmave clanky len niektorim veciam nerozumiem ale vsak to nevadi